Εκπαιδεύουμε με Σεβασμό και Συνέπεια τους Επαγγελματίες του Αύριο στις Τέχνες της Κομμωτικής και Αισθητικής
21.04.2021

Σπουδαστές και επαγγελματίες,

Στις 13/04/2021 ανακοινώθηκε με το ΦΕΚ 1463/Β/13-4-2021 η ΚΥΑ για την διαδικάσια πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας αισθητικών άκρων και κομμωτών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τίτλο σπουδών από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και 600 ένσυμα ως προαπαιτούμενο.

Το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις είναι 150€ και οι εξετάσεις θα διεξάγονται υπό την εποπτεία το ΕΟΠΠΕΠ ΈΩς ΚΑΙ ΔΎΟ(2) φορές κατ'έτος έως το 2024.

Περιλαμβάνουν το Θεωρητικό μέρος με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και το Πρακτικό μέρος. Η εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθεί από τον αρμόδιο φορέα, τον ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος θα ανακοινώσει και την έναρξη των αιτήσεων σύντομα.

Αναμένουμε νεότερα για τους όρους και την εκπαιδευτική ύλη που θα εξεταστούν οι συμμετέχοντες.

Με το που ανοίξει και η πλατφόρμα των αιτήσεων στον ΕΟΠΠΕΠ θα σας ενημερώσουμε.

Μείνετε συντονισμένοι...

Επιστροφή στα νέα